Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPO Borek
Název změna č. 1 ÚPO Borek
Typ dokumentu Územní plán
Obec Borek
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Hořice
Datum vydání OOP 23. 9. 2010
Účinnost OOP 9. 10. 2010
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Pasportz.asp?RC_UPD=66740923&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Šejvlová Jana
Území
Borek (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Borek

Zadání
V evidenci ÚPD od 2008
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum schválení 31. 10. 2008
Poznámka schválení pořízení: 28.1.2008
Návrh
V evidenci od 2010
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 6954/UP/2010/Hg
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 15. 4. 2010
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 22. 6. 2010
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska
Poznámka