Dokumentace | Archiv - změna č. 186 (31. 3. 2009)

Archivováno
29. 4. 2009
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ne
Zpracováno
Výkresy ne
Legendy ne
Texty ne
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Nejsou k dispozici
Nejsou k dispozici

Seznam dokumentací vztažených k obci Hradec Králové

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Hradec Králové ÚS krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové 24. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 212 21. 9. 2010 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 2 UrbS Lokalita Aldis 25. 11. 2008 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 101 19. 12. 2006 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 168 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 171 31. 3. 2009 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 54 21. 9. 2004 ano ano ano ano ano ano
Hradec Králové změna č. 140 18. 12. 2007 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 314 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 189 26. 1. 2010 ano ne ne ne ano
1 2 3 4 5 6 8 12 15