Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPO Batňovice
Název změna č. 1 ÚPO Batňovice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Batňovice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Trutnov
Datum vydání OOP 15. 2. 2010
Účinnost OOP 5. 3. 2010
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Pasportz.asp?RC_UPD=87643067&RC_ZMENY=2
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Batňovice
Poznámka
Architekti
Smilnický Vladimír
Území
Batňovice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Batňovice

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Batňovice ÚPO Batňovice 12. 10. 1999 ne ne ne ne ano
Batňovice ÚPO Batňovice 25. 4. 2006 ano ano ano ano ano ano
Batňovice změna č. 1 ÚPO Batňovice 15. 2. 2010 ano ano ano ano ano ano
Batňovice ÚP Batňovice 17. 8. 2016 ano ano ano ano ano   ano ano
1
Zadání
V evidenci ÚPD od 2009
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum schválení 26. 2. 2009
Poznámka schválení pořízení: 18.9.2007
Návrh
V evidenci od 2009
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 20828/UP/2009/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 19. 11. 2009
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka