Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPSÚ Špindlerův Mlýn
Název změna č. 5 ÚPSÚ Špindlerův Mlýn
Typ dokumentu Územní plán
Obec Špindlerův Mlýn
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Špindlerův Mlýn
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=16309
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Špindlerův Mlýn
Poznámka pořizovatelem: Ing. Iva Lánská
Architekti
Kovář Jan
Území
Špindlerův Mlýn (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Špindlerův Mlýn

Zadání
V evidenci ÚPD od 2007
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum schválení
Poznámka