Dokumentace | Archiv - změna č. 1 ÚPO Hořičky (21. 12. 2006) - nahrazeno dokumentací ÚP Hořičky

Archivováno
31. 12. 2009
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ne
Zpracováno
Výkresy ano
Legendy ano
Texty ano
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Vyhláška

Seznam dokumentací vztažených k obci Hořičky