Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPSÚ Dobruška
Název změna č. 2 ÚPSÚ Dobruška
Typ dokumentu Územní plán
Obec Dobruška
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel okú rk
Datum vydání OOP 14. 11. 1994
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=02749
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚPM Dobruška
Poznámka
Architekti
Území
Dobruška (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Dobruška

Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka