Dokumentace | Archiv - změny č. 3 ÚPSÚ Jičín, Moravčice, Popovice, Robousy (21. 1. 2001) - nahrazeno dokumentací ÚP Jičín

Archivováno
1. 2. 2007
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ne
Zpracováno
Výkresy ne
Legendy ne
Texty ano
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Nejsou k dispozici
Vyhláška

Seznam dokumentací vztažených k obci Jičín