Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚPSÚ Broumov
Typ dokumentu Územní plán
Obec Broumov
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel město
Datum vydání OOP 18. 6. 1998
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Pasport.asp?RC_UPD=40955097
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Broumov
Poznámka ukončena platnost: 22.4.2008
Architekti
Novotný Karel
Území
Broumov (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Broumov

Souborné stanovisko
Název
Referent
Datum 10. 7. 1991
Poznámka
Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka