Dokumentace | Archiv - ÚPO Bašnice (4. 12. 2002) - nahrazeno dokumentací ÚP Bašnice

Archivováno
31. 12. 2009
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ne
Zpracováno
Výkresy ano
Legendy ano
Texty ano
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Vyhláška

Seznam dokumentací vztažených k obci Bašnice