Hořice - (ORP: Hořice) - ÚPSÚ Hořice-Březovice, Doubrava, Chlum, Chvalina a Libonice - Hlavní výkres
  © Aplikace: HvMap HvMap HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. © Data: Krajský úřad Královéhradeckého kraje   (2007 - 2021)  Data mají informativní charakter