Česká Skalice - (ORP: Náchod) - změny č. 3 ÚPO Česká Skalice - Výkres širších vztahů - (Nahrazeno novější dokumentací)
  © Aplikace: HvMap HvMap HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. © Data: Krajský úřad Královéhradeckého kraje   (2007 - 2021)  Data mají informativní charakter