Cerekvice nad Bystřicí - (ORP: Hořice) - změna č. 1 ÚPO Cerekvice nad Bystřicí - Hlavní výkres
  © Aplikace: HvMap HvMap HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. © Data: Krajský úřad Královéhradeckého kraje   (2007 - 2021)  Data mají informativní charakter