Bříšťany - (ORP: Hořice) - změny č. 1 ÚPSÚ Bříšťany - Detail 1 : 2 880 - část a - (Nahrazeno novější dokumentací)
  © Aplikace: HvMap HvMap HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. © Data: Krajský úřad Královéhradeckého kraje   (2007 - 2021)  Data mají informativní charakter