Potštejn - (ORP: Rychnov nad Kněžnou) - ÚS lokalita X1 (zastavitelná plocha Z1) územního plánu obce Potštejn, k.ú. Potštejn - Koordinační výkres
  © Aplikace: HvMap HvMap HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. © Data: Krajský úřad Královéhradeckého kraje   (2007 - 2021)  Data mají informativní charakter