Nové Město nad Metují - (ORP: Nové Město nad Metují) - změna č. 7 ÚPSÚ Nové Město nad Metují - Koordinační výkres - (Nahrazeno novější dokumentací)
  © Aplikace: HvMap HvMap HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. © Data: Krajský úřad Královéhradeckého kraje   (2007 - 2021)  Data mají informativní charakter