Milovice u Hořic - (ORP: Hořice) - ÚPSÚ Milovice - změny I. - Zábory půdního fondu
  © Aplikace: HvMap HvMap HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. © Data: Krajský úřad Královéhradeckého kraje   (2007 - 2021)  Data mají informativní charakter