Obsah

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na udržitelný rozvoj území

 odkaz Titulní strana a obsah
 odkaz Úvod
A. odkaz Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na životní prostředí
B. odkaz Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na území Natura 2000
C. odkaz Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech
D. odkaz Předpokládané vlivy Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území
 D.a. Environmentální pilíř
 D.a.I. Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území
 D.a.II. Vliv na posílení slabých stránek řešeného území
 D.a.III. Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území
 D.b. Ekonomický pilíř
 D.b.I. Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území
 D.b.II. Vliv na posílení slabých stránek řešeného území
 D.b.III. Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území
 D.c. Sociodemografický pilíř
 D.c.I. Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území
 D.c.II. Vliv na posílení slabých stránek řešeného území
 D.c.III. Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území
 D.d. Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území
E. odkaz Vyhodnocení přínosu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje k naplnění priorit územního plánování
F. odkaz Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na udržitelný rozvoj území – shrnutí
 F.I. Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jak byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje území
 F.II. Shrnutí přínosu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje k vytváření podmínek pro předcházení
  • zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného území
  • předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích