Obsah

Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na území Natura

 odkaz Titulní strana a obsah
1.  odkaz ÚVOD
 1.1. Zadání
 1.2. Cíle a metody hodnocení
 1.3. Obecná charakteristika soustavy Natura 2000
2.  odkaz ÚDAJE O KONCEPCI
3.  odkaz ÚDAJE O DOTČENÝCH LOKALITÁCH SOUSTAVY NATURA 2000
 3.1. Identifikace dotčených lokalit
 3.2. Popis dotčených lokalit
4.  odkaz HODNOCENÍ VLIVŮ ZÚR NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI VČETNĚ KUMULATIVNÍCH VLIVŮ
 4.1. Hodnocení kapitoly a)
 4.2. Hodnocení kapitoly b)
 4.3. Hodnocení kapitoly c)
 4.4. Hodnocení kapitoly d)
 4.5. Hodnocení kapitoly e)
 4.6. Hodnocení kapitoly f)
 4.7. Hodnocení kapitoly g)
 4.8. Hodnocení kapitoly h)
 4.9. Hodnocení kapitol i) – n)
5.  odkaz SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ POTENCIÁLNÍCH VLIVŮ ZÚR
6.  odkaz ZÁVĚR
7.  odkaz POUŽITÁ LITERATURA
 odkaz PŘÍLOHY