Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Deštné v Orlických horách ÚP Deštné v Orlických horách 9. 12. 2011 ano ano ano ano ano   ano ano
Deštné v Orlických horách změna č. 1 ÚP Deštné v Orlických horách 28. 4. 2015 ano ano ano ano ano ano
Deštné v Orlických horách změna č. 2 ÚP Deštné v Orlických horách 18. 9. 2018 ano ano ne ne ano
Dětenice ÚPSÚ Dětenice 1. 6. 1996 ne ne ne ne ano
Dětenice ÚP Dětenice 10. 3. 2010 ano ano ano ano ano ano
Dětenice změna č. 1 ÚP Dětenice 29. 2. 2012 ano ano ano ano ano ano
Dětenice změna č. 2 ÚP Dětenice 29. 9. 2018 ano ne ne ne ano
Divec ÚP Divec 8. 10. 2009 ano ano ano ano ano ano
Divec změna č. 2 ÚP Divec ne ne ne ne ano
Divec změna č. 1 ÚP Divec 13. 8. 2014 ano ano ano ano ano ano
Divec ÚS Divec - lokalita "Pod Dehetníkem" 2. 8. 2013 ne ne ne ne ano
Divec ÚS dostavby, přestavby a optimalizace zastavitelných ploch obce Divec 11. 2. 2008 ne ne ne ne ano
Dobrá Voda u Hořic ÚPSÚ Dobrá Voda u Hořic 2. 2. 1999 ano ano ano ano ano ano
Dobrá Voda u Hořic změna č. 1 ÚPSÚ Dobrá Voda u Hořic 21. 12. 2006 ano ano ano ano ano ano
Dobrá Voda u Hořic změna č. 2 ÚPSÚ Dobrá Voda u Hořic 10. 11. 2010 ano ano ano ano ano ano
Dobrá Voda u Hořic ÚP Dobrá Voda u Hořic 12. 9. 2013 ano ano ano ano ano   ano ano
Dobrá Voda u Hořic ÚS Dobrá Voda u Hořic 11. 10. 2013 ano ano ano ano ano ano
Dobrá Voda u Hořic ÚS Dobrá Voda u Hořic - lokalita Z1/1 a Z38 21. 12. 2017 ano ne ne ne ano
Dobrá Voda u Hořic změna č. 1 ÚP Dobrá Voda u Hořic 12. 10. 2015 ano ano ano ano ano   ano ano
Dobré ÚPO Dobré 28. 12. 2006 ano ano ano ano ano ano
Dobré ÚP Dobré 17. 5. 2018 ano ano ne ne ano
Dobruška ÚPSÚ Dobruška 7. 10. 1991 ne ne ne ne ano
Dobruška změna č. 1 ÚPSÚ Dobruška 28. 6. 1993 ne ne ne ne ano
Dobruška změna č. 2 ÚPSÚ Dobruška 14. 11. 1994 ne ne ne ne ano
Dobruška doplněk 1 ÚPSÚ Dobruška 11. 12. 1995 ne ne ne ne ano
Dobruška ÚPM Dobruška 16. 12. 2002 ano ano ano ano ano ano
Dobruška změna č. 1 ÚPM Dobruška 4. 4. 2005 ano ne ne ne ano
Dobruška změna č. 2 ÚPM Dobruška 14. 12. 2009 ano ano ano ano ano ano
Dobruška změna č. 3 ÚPM Dobruška 24. 11. 2011 ano ano ano ano ano ano
Dobruška změna č. 4 ÚPM Dobruška 24. 11. 2011 ano ano ano ano ano ano
Dobruška RP městské památkové zóny 26. 6. 2006 ano ano ano ano ano ano
Dobruška ÚP Dobruška 16. 12. 2015 ano ano ano ano ano ano
Dobruška ÚS1 ne ne ne ne ano
Dobruška změna č. 1 ÚP Dobruška ne ne ne ne ano
Dobruška změna č. 3 ÚP Dobruška ne ne ne ne ano
Dobruška ÚS zastavitelné plochy Z2.12 a Z2.13 - lokalita Belveder v Dobrušce 16. 12. 2016 ne ne ne ne ano
Dobruška ÚS veřejného prostranství Dobruška - lokalita Z2.2, k.ú. Dobruška 29. 5. 2017 ne ne ne ne ano
Dobruška ÚS veřejného prostranství Dobruška - lokalita Z2.15, k.ú. Dobruška 5. 9. 2017 ne ne ne ne ano
Dobruška ÚS veřejného prostranství Dobruška - lokality Z3.1 a Z3.2, k.ú. Domašín u Dobrušky 20. 12. 2017 ne ne ne ne ano
Dobruška ÚS veřejného prostranství Dobruška - lokality Z2.8 a Z2.14, k.ú. Dobruška 20. 4. 2018 ano ne ne ne ano
Dobruška změna č. 2 ÚP Dobruška 3. 7. 2018 ano ano ne ne ano
Dobřany ÚP Dobřany 15. 12. 2008 ano ano ano ano ano ano
Dobřany změna č. 1 ÚP Dobřany ne ne ne ne ano
Dobřenice ÚPO Dobřenice 29. 12. 2006 ano ano ano ano ano ano
Dobřenice změna č. 1 ÚPO Dobřenice 13. 6. 2011 ano ano ano ano ano ano
Dobřenice ÚP Dobřenice ne ne ne ne ano
Dohalice ÚPO Dohalice 2. 3. 2004 ano ano ano ano ano ano
Dohalice ÚP Dohalice 12. 12. 2011 ano ano ano ano ano ano
Dohalice změna č. 1 ÚP Dohalice 29. 1. 2019 ano ano ne ne ano
Dolany ÚPO Dolany 19. 12. 2005 ano ano ano ano ano ano
1 3 4 5 6 7 8 9 12 22 33 43