Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Slavoňov ÚS veřejného prostranství Slavoňov - lakalita Z1 20. 12. 2018 ano ne ne ne ano
Slavoňov ÚS veřejného prostranství Slavoňov - lokalita Blažkov 20. 12. 2018 ano ne ne ne ano
Slavoňov ÚS veřejného prostranství Slavoňov - lokalita střed 20. 12. 2018 ano ne ne ne ano
Slavoňov ÚS veřejného prostranství Slavoňov - lokalita západ 20. 12. 2018 ano ne ne ne ano
Sloupno ÚPSÚ Sloupno 21. 3. 1994 ano ano ano ano ano ano
Sloupno ÚP Sloupno 1. 10. 2012 ano ano ano ano ano   ano ano
Smidary ÚPSÚ Smidary 26. 10. 2000 ano ano ano ano ano ano
Smidary změna č. 1 ÚPSÚ Smidary ne ne ne ne ano
Smidary změna č. 2 ÚPSÚ Smidary 28. 8. 2008 ano ano ano ano ano ano
Smidary ÚP Smidary ne ne ne ne ano
Smiřice ÚPSÚ Smiřice-Holohlavy-Černožice 17. 3. 1994 ano ano ano ano ano ano
Smiřice změna č. 4 ÚPSÚ Smiřice-Holohlavy-Černožice 16. 2. 2006 ano ano ano ano ano ano
Smiřice ÚPO Rodov 11. 12. 2002 ano ano ano ano ano ano
Smiřice změna č. 1 ÚPO Rodov 2. 12. 2004 ano ano ano ano ano ano
Smiřice ÚP Smiřice 24. 11. 2011 ano ano ano ano ano ano
Smiřice změna č. 2 ÚP Smiřice ne ne ne ne ano
Smiřice ÚS lokalita č. Z18 22. 2. 2012 ne ne ne ne ano
Smiřice ÚS Smiřice - lokalita Z7 21. 8. 2018 ano ne ne ne ano
Smiřice změna č. 1 ÚP Smiřice 14. 11. 2017 ano ano ano ano ano   ano ano
Smržov ÚPO Smržov 19. 8. 2004 ano ano ano ano ano ano
Smržov změna č. 1 ÚPO Smržov 6. 9. 2007 ano ano ano ano ano ano
Smržov změna č. 2 ÚPO Smržov 25. 6. 2009 ano ano ano ano ano ano
Smržov změna č. 3 ÚPO Smržov 16. 12. 2010 ano ano ano ano ano ano
Smržov ÚP Smržov 21. 2. 2014 ano ano ano ano ano   ano ano
Smržov ÚS lokalita Z13 Smržov 23. 9. 2014 ne ne ne ne ano
Smržov ÚS - lokalita Z1, Z3 Smržov 28. 4. 2015 ne ne ne ne ano
Smržov ÚS lokalita Z8 Smržov 28. 4. 2015 ne ne ne ne ano
Sněžné ÚP Sněžné ne ne ne ne ano
Sněžné ÚP Sněžné (2019) ne ne ne ne ano
Sobčice ÚPO Sobčice 21. 8. 2002 ano ano ano ano ano ano
Sobčice ÚP Sobčice 2. 12. 2015 ano ano ano ano ano   ano ano
Sobčice změna č. 1 ÚP Sobčice 10. 6. 2019 ano ne ne ne ano
Soběraz ÚP Soběraz ne ne ne ne ano
Sobotka ÚPSÚ Sobotka, Staňkova Lhota, Osek 3. 4. 1999 ano ano ano ano ano ano
Sobotka 1. změna ÚPSÚ Sobotka, Staňkova Lhota, Osek 4. 6. 2002 ano ano ano ano ano ano
Sobotka 2. změna ÚPSÚ Sobotka, Staňkova Lhota, Osek 18. 10. 2005 ano ne ne ne ano
Sobotka ÚPSÚ Spyšova 1. 6. 1996 ne ne ne ne ano
Sobotka ÚP Sobotka 30. 6. 2017 ano ano ano ano ano   ano ano
Sobotka ÚS Čálovice lokalita Z15 9. 5. 2019 ano ne ne ne ano
Sobotka ÚS Sobotka plocha Z6 9. 5. 2019 ano ne ne ne ano
Solnice ÚPSÚ Solnice a Kvasiny 8. 3. 1993 ano ano ano ano ano ano
Solnice změna č. 1 ÚPSÚ Solnice 26. 10. 1998 ano ano ano ano ano ano
Solnice změna č. 2 ÚPSÚ Solnice a Kvasiny 19. 6. 2000 ano ano ano ano ano
Solnice změna č. 3 ÚPSÚ Solnice a Kvasiny 24. 9. 2001 ano ano ano ano ano ano
Solnice ÚPSÚ Ještětice 8. 6. 1998 ano ano ano ano ano ano
Solnice ÚP Solnice 14. 12. 2009 ano ano ano ano ano ano
Solnice změna č. 2 ÚP Solnice ne ne ne ne ano
Solnice ÚS pro plochu přestavby P2-1, Solnice 16. 1. 2014 ne ne ne ne ano
Solnice ÚS pro zastavitelné plochy Z1-3, Z1-4, Z1-5 a Z1-6, Solnice 16. 1. 2014 ne ne ne ne ano
Solnice ÚS pro zastavitelnou plochu Z1-1 a plochu přestavby P1-2, Solnice 16. 1. 2014 ne ne ne ne ano
1 12 22 30 31 32 33 34 35 36 43