Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Říkov změna č. 5 ÚPO Říkov 14. 7. 2010 ano ano ano ano ano ano
Říkov ÚP Říkov ne ne ne ne ano
Sadová ÚP Sadová 31. 1. 2011 ano ano ano ano ano ano
Sadová změna č. 1 ÚP Sadová 4. 6. 2013 ano ano ano ano ano ano
Sadová ÚS funkční plochy "Z1" - BV, kú Sadová u Sovětic 5. 2. 2013 ne ne ne ne ano
Sadová změna č. 2 ÚP Sadová 8. 12. 2015 ano ano ano ano ano   ano ano
Samšina ÚPO Samšina 18. 12. 2006 ano ano ano ano ano ano
Samšina změna č. 1 ÚPO Samšina 6. 12. 2010 ano ano ano ano ano ano
Sběř ÚP Sběř 22. 5. 2017 ano ano ano ano ano   ano ano
Sedliště ÚP Sedliště ne ne ne ne ano
Sedloňov ÚPSÚ Sedloňov 9. 9. 1998 ne ne ne ne ano
Sedloňov ÚP Sedloňov 17. 12. 2014 ano ano ano ano ano ano
Sedloňov ÚS veřejného prostranství Sedloňov - lokality Z1 a Z69, k.ú. Sedloňov 11. 7. 2017 ne ne ne ne ano
Sedloňov ÚS veřejného prostranství Sedloňov - lokality Z2, k.ú. Sedloňov 5. 9. 2017 ne ne ne ne ano
Sedloňov ÚS veřejného prostranství Sedloňov - lokality Z17, k.ú. Sedloňov 20. 12. 2017 ne ne ne ne ano
Sedloňov ÚS veřejného prostranství Sedloňov - lokality Z18, Z19, Z86 a Z88, k.ú. Sedloňov 20. 12. 2017 ne ne ne ne ano
Sekeřice ÚP Sekeřice 5. 11. 2017 ano ano ano ano ano   ano ano
Semechnice ÚPSÚ Semechnice 11. 3. 1998 ano ano ano ano ano ano
Semechnice změna č. 1 ÚPSÚ Semechnice 26. 11. 2003 ano ano ano ano ano ano
Semechnice změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice 20. 10. 2011 ano ano ano ano ano ano
Semechnice ÚP Semechnice 28. 2. 2018 ano ano ano ano ano   ano ano
Semechnice ÚS Semechnice - zastavitelné plochy Z1, Z3, Z4 a Z6 12. 9. 2018 ano ne ne ne ano
Sendraž ZÚ Sendraž 10. 5. 2016 ano ne ne ne ano
Sendražice ÚPO Sendražice 5. 6. 2002 ano ano ano ano ano ano
Sendražice změna č. 1 ÚPO Sendražice 3. 12. 2003 ano ano ano ano ano ano
Sendražice změna č. 2 ÚPO Sendražice 23. 3. 2009 ano ano ano ano ano ano
Sendražice změna č. 3 ÚPO Sendražice 28. 2. 2011 ano ano ano ano ano ano
Sendražice změna č. 4 ÚPO Sendražice 28. 11. 2011 ano ano ano ano ano ano
Sendražice ÚP Sendražice 23. 12. 2014 ano ano ano ano ano   ano ano
Sendražice ÚS Sendražice, zastavitelná plocha Z11 17. 12. 2018 ano ne ne ne ano
Skalice ÚPO Skalice 22. 11. 2006 ano ano ano ano ano ano
Skalice změna č. 1 ÚPO Skalice 8. 12. 2010 ano ano ano ano ano ano
Skalice ÚS Skalička - jih, lokalita A11, A12a, A12b 11. 2. 2011 ne ne ne ne ano
Skalice ÚP Skalice ne ne ne ne ano
Skalice ÚS Skalice - lokalita A1, A1a 29. 6. 2017 ne ne ne ne ano
Skřivany ÚPO Skřivany 2. 9. 2002 ano ano ano ano ano ano
Skřivany ÚP Skřivany 4. 9. 2014 ano ano ano ano ano ano
Skuhrov nad Bělou ÚPSÚ Skuhrov nad Bělou 1. 10. 1998 ano ano ano ano ano ano
Skuhrov nad Bělou ÚP Skuhrov nad Bělou 10. 2. 2011 ano ano ano ano ano ano
Skuhrov nad Bělou ÚS - Skuhrov, Březina - lokalita Zb2 27. 2. 2018 ne ne ne ne ano
Skuhrov nad Bělou ÚS Skuhrov, Za kostelem - lokalita Zb23 18. 5. 2018 ano ne ne ne ano
Skuhrov nad Bělou změna č. 1 ÚP Skuhrov nad Bělou 9. 2. 2018 ano ano ano ano ano ano
Skuhrov nad Bělou změna č. 2 ÚP Skuhrov nad Bělou 13. 3. 2019 ano ano ano ano ano ano
Slatina nad Úpou ÚPO Slatina nad Úpou 20. 1. 2003 ano ano ano ano ano ano
Slatina nad Úpou Změna č. 1 ÚPO Slatina nad Úpou 29. 8. 2005 ano ano ano ano ano ano
Slatina nad Úpou ÚP Slatina nad Úpou ne ne ne ne ano
Slatina nad Zdobnicí ÚPO Slatina nad Zdobnicí 29. 6. 2000 ano ano ano ano ano ano
Slatina nad Zdobnicí změna č. 1 ÚPO Slatina nad Zdobnicí 24. 9. 2009 ano ano ano ano ano ano
Slatina nad Zdobnicí ÚP Slatina nad Zdobnicí ne ne ne ne ano
Slatiny ÚPO Slatiny 13. 9. 2001 ano ano ano ano ano ano
1 12 23 29 30 31 32 33 34 35 44