Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Provodov-Šonov změna č. 2 ÚPSÚ Provodov - Šonov 21. 6. 2005 ano ano ano ano ano ano
Provodov-Šonov změna č. 3 ÚPSÚ Provodov - Šonov 4. 10. 2007 ano ano ano ano ano ano
Provodov-Šonov změna č. 5 ÚPSÚ Provodov - Šonov 6. 10. 2008 ano ano ano ano ano ano
Provodov-Šonov změna č. 6 ÚPSÚ Provodov - Šonov 2. 9. 2009 ano ano ano ano ano ano
Provodov-Šonov změna č. 7 ÚPSÚ Provodov - Šonov 28. 4. 2010 ano ano ano ano ano ano
Provodov-Šonov změna č. 8 ÚPSÚ Provodov - Šonov 21. 9. 2010 ano ano ano ano ano ano
Provodov-Šonov změna č. 11 ÚPSÚ Provodov - Šonov 22. 11. 2011 ano ano ano ano ano ano
Provodov-Šonov změna č. 9 ÚPSÚ Provodov - Šonov 18. 6. 2012 ano ano ano ano ano ano
Provodov-Šonov ÚP Provodov-Šonov 17. 10. 2016 ano ano ano ano ano ano
Provodov-Šonov ÚS veřejných prostranství Provodov-Šonov 10. 4. 2019 ne ne ne ne ano
Provodov-Šonov ÚS krajiny SO ORP Nové Město nad Metují 22. 10. 2018 ano ne ne ne ano
Předměřice nad Labem ÚPSÚ Předměřice n. Labem - Lochenice 14. 10. 2002 ano ano ano ano ano ano
Předměřice nad Labem změna č. 2 ÚPSÚ Předměřice n. Labem - Lochenice 28. 6. 2007 ano ano ano ano ano ano
Předměřice nad Labem změna č. 3 ÚPSÚ Předměřice n. Labem - Lochenice 11. 11. 2011 ano ano ano ano ano ano
Předměřice nad Labem ÚP Předměřice nad Labem 11. 10. 2010 ano ano ano ano ano ano
Předměřice nad Labem změna č. 1 ÚP Předměřice nad Labem ne ne ne ne ano
Předměřice nad Labem ÚS Předměřice nad Labem - lokalita Z4 28. 5. 2014 ne ne ne ne ano
Předměřice nad Labem ÚS Předměřice nad Labem lokalita Z10 7. 3. 2016 ne ne ne ne ano
Předměřice nad Labem ÚS Předměřice nad Labem - lokalita Z5 19. 12. 2018 ano ne ne ne ano
Předměřice nad Labem ÚS Předměřice nad Labem - lokalita Z4 - změna 03/2019 26. 4. 2019 ano ne ne ne ano
Předměřice nad Labem ÚS Předměřice nad Labem - lokality Z11 7. 3. 2013 ne ne ne ne ano
Předměřice nad Labem ÚS krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové 24. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Přepychy ÚPSÚ Přepychy 13. 5. 1997 ne ne ne ne ano
Přepychy změna č. 1 ÚPSÚ Přepychy 22. 2. 2001 ne ne ne ne ano
Přepychy změna č. 2 ÚPSÚ Přepychy 1. 9. 2009 ano ano ano ano ano ano
Přepychy změna č. 3 ÚPSÚ Přepychy 20. 12. 2012 ano ano ano ano ano ano
Přepychy ÚP Přepychy 14. 12. 2015 ano ano ano ano ano   ano ano
Přepychy ÚS Přepychy - lokality Z1 a Z26 20. 4. 2017 ne ne ne ne ano
Převýšov ÚPO Převýšov 22. 12. 2006 ano ano ano ano ano ano
Převýšov ÚS krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové 24. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Převýšov ÚP Převýšov ne ne ne ne ano
Přibyslav ÚPSÚ Přibyslav 7. 1. 2000 ano ano ano ano ano ano
Přibyslav změna č. 1 ÚPSÚ Přibyslav 20. 10. 2004 ano ano ano ano ano ano
Přibyslav změna č. 2 ÚPSÚ Přibyslav 27. 5. 2009 ano ano ano ano ano ano
Přibyslav ÚP Přibyslav 10. 10. 2014 ano ano ano ano ano   ano ano
Přibyslav ÚS krajiny SO ORP Nové Město nad Metují 22. 10. 2018 ano ne ne ne ano
Přibyslav ÚS veřejných prostranství Přibyslav 29. 11. 2019 ano ne ne ne ano
Pšánky ÚP Pšánky 16. 2. 2010 ano ano ano ano ano ano
Pšánky změna č. 1 ÚP Pšánky 20. 6. 2017 ano ano ano ano ano ano
Pšánky ÚS Pšánky - lokalita Z2 26. 10. 2010 ne ne ne ne ano
Pšánky ÚS Pšánky - lokalita Z2 - změna č. 1 27. 9. 2011 ne ne ne ne ano
Pšánky ÚS Pšánky - lokalita Z2 - změna č. 2 8. 12. 2011 ne ne ne ne ano
Pšánky ÚS krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové 24. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Puchlovice ÚPO Puchlovice 2. 11. 2006 ano ano ano ano ano ano
Puchlovice ÚS krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové 24. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Račice nad Trotinou ÚPO Račice nad Trotinou 14. 4. 2006 ano ne ne ne ano
Račice nad Trotinou ÚP Račice nad Trotinou 21. 6. 2017 ano ne ne ne ano
Račice nad Trotinou ÚS krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové 24. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Radíkovice ÚPO Radíkovice 28. 6. 2006 ano ano ano ano ano ano
Radíkovice změna č. 1 ÚPO Radíkovice 24. 8. 2011 ano ano ano ano ano ano
1 13 25 29 30 31 32 33 34 35 36 48