Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Bohuslavice ÚS veřejných prostranství Bohuslavice - lokalita 1 (u obecního úřadu) 17. 12. 2019 ano ne ne ne ano
Bohuslavice ÚS veřejných prostranství Bohuslavice - lokalita 2 (u domova pro seniory) 17. 12. 2019 ano ne ne ne ano
Bohuslavice ÚS veřejných prostranství Bohuslavice - lokalita 4 (okolo vodní nádrže) 17. 12. 2019 ano ne ne ne ano
Bohuslavice ÚS veřejných prostranství Bohuslavice - lokalita 3 (u zdravotního střediska) 17. 12. 2019 ano ne ne ne ano
Bohuslavice ÚS veřejných prostranství Bohuslavice - lokalita 5 (severně od kostela) 17. 12. 2019 ano ne ne ne ano
Bolehošť ÚPO Bolehošť 15. 3. 2001 ano ano ano ano ano ano
Bolehošť změna č. 1 ÚPO Bolehošť 20. 8. 2009 ano ano ano ano ano ano
Bolehošť ÚP Bolehošť 19. 5. 2015 ano ano ano ano ano   ano ano
Bolehošť změna č. 1 ÚP Bolehošť ne ne ne ne ano
Bolehošť ÚS Bolehošť - lokalita Z7a/BV 24. 9. 2018 ano ne ne ne ano
Borek ÚPO Borek 1. 12. 2006 ano ano ano ano ano ano
Borek změna č. 2 ÚPO Borek ne ne ne ne ano
Borek změna č. 1 ÚPO Borek 23. 9. 2010 ano ano ano ano ano ano
Borek ÚP Borek ne ne ne ne ano
Borek ÚS krajiny správního obvodu ORP Hořice 16. 11. 2018 ano ne ne ne ano
Borohrádek ÚPSÚ Borohrádek 12. 10. 1995 ne ne ne ne ano
Borohrádek ÚPO Borohrádek 16. 2. 2006 ano ano ano ano ano ano
Borohrádek ÚP Borohrádek 23. 3. 2012 ano ano ano ano ano ano
Borohrádek změna č. 2 ÚP Borohrádek ne ne ne ne ano
Borohrádek změna č. 1 ÚP Borohrádek 18. 6. 2013 ano ano ano ano ano ano
Borohrádek RP Borohrádek sever - Pod Pilou ne ne ne ne ano
Borová ÚPO Borová 2. 12. 1999 ano ano ano ano ano ano
Borová změna č. 2 ÚPO Borová ne ne ne ne ano
Borová změna č. 3 ÚPO Borová ne ne ne ne ano
Borová změna č. 1 ÚPO Borová 27. 1. 2011 ano ano ano ano ano ano
Borová ÚS krajiny ORP Náchod 1. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Borovnice ÚPO Borovnice 6. 10. 2000 ano ano ano ano ano ano
Borovnice změna č. 1 ÚPO Borovnice 16. 7. 2009 ano ano ano ano ano ano
Borovnice ZÚ Borovnice 16. 6. 2008 ne ne ne ne ano
Borovnice ÚP Borovnice 30. 12. 2015 ano ano ano ano ano ano
Borovnice ÚP Borovnice 13. 6. 2014 ano ano ano ano ano   ano ano
Borovnička ZÚ Borovnička 20. 6. 2008 ne ne ne ne ano
Borovnička ZÚ Borovnička 11. 6. 2019 ne ne ne ne ano
Božanov ÚPO Božanov 9. 10. 2003 ne ne ne ne ano
Božanov ÚP Božanov 10. 12. 2009 ano ano ano ano ano ano
Božanov změna č.1 ÚP Božanov 18. 7. 2014 ano ano ano ano ano ano
Brada-Rybníček ÚPO Brada-Rybníček 4. 7. 2002 ano ano ano ano ano ano
Brada-Rybníček změna č. 2 ÚPO Brada - Rybníček ne ne ne ne ano
Brada-Rybníček změny č. 1 ÚPO Brada -Rybníček 5. 6. 2006 ano ano ano ano ano ano
Brada-Rybníček ÚP Brada-Rybníček ne ne ne ne ano
Broumov ÚPSÚ Broumov 18. 6. 1998 ano ano ano ano ano ano
Broumov ÚP Broumov 22. 4. 2008 ano ano ano ano ano ano
Broumov změna č. 5 ÚP Broumov ne ne ne ne ano
Broumov změna č. 1 ÚP Broumov 8. 11. 2011 ano ano ano ano ano ano
Broumov ÚS k ÚPD Broumova - změny č. 1 a 2 - řešení protipovodňových a krajinných opatření 7. 1. 2013 ano ano ano ano ano
Broumov změna č. 6 ÚP Broumov 22. 6. 2017 ano ano ano ano ano
Broumov změna č. 2 ÚP Broumov 19. 9. 2012 ano ano ano ano ano ano
Broumov změna č. 4 ÚP Broumov 28. 4. 2014 ano ano ano ano ano ano
Broumov změna č. 7 ÚP Broumov 29. 4. 2019 ano ano ano ano ano ano
Brzice ÚPO Brzice 28. 12. 2006 ano ano ano ano ano ano
1 2 3 4 5 6 13 25 36 48