Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Lánov změna č. 1 ÚPSÚ Lánov 18. 12. 2003 ano ne ne ne ano
Horní Maršov ÚS strategie rozvoje obce Horní Maršov 29. 11. 2008 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 202 25. 5. 2010 ano ne ne ne ano
Soběraz ÚP Soběraz ne ne ne ne ano
Rychnov nad Kněžnou ÚS 3 - "Rychnov nad Kněžnou - lokalita Velká Láň" 29. 5. 2017 ne ne ne ne ano
Trutnov ÚS Oblanov - zastavitelná plocha Z85 24. 9. 2012 ne ne ne ne ano
Velký Třebešov změna č. 2 ÚP Velký Třebešov ne ne ne ne ano
Zámostí-Blata ÚS Územní studie lokalit Z2/7, Z2/8 a Z2/MK Blata 1. 7. 2016 ano ne ne ne ano
Jičín změna č. 1 RP historického jádra města Jičína 29. 6. 2017 ano ne ne ne ano
Libuň ÚP Libuň ne ne ne ne ano
Ohnišov změna č. 1 ÚPSÚ Ohnišov 12. 3. 1998 ne ne ne ne ano
Dobruška změna č. 2 ÚPSÚ Dobruška 14. 11. 1994 ne ne ne ne ano
Nová Ves ÚP Nová Ves 11. 6. 2019 ne ne ne ne ano
Hradec Králové RP Hořická 20. 12. 2005 ne ne ne ne ano
Bohdašín změna č. 2 ÚPO Bohdašín ne ne ne ne ano
Vysoká nad Labem ÚS lokality Z26 Vysoká nad Labem 25. 1. 2016 ne ne ne ne ano
Kramolna změna č. 1 ÚP Kramolna ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 124 19. 12. 2006 ano ne ne ne ano
Vlčkovice v Podkrkonoší změna č. 1 ÚP Vlčkovice v Podkrkonoší ne ne ne ne ano
Dolní Brusnice ZÚ Dolní Brusnice 18. 6. 2008 ne ne ne ne ano
Hořičky ÚPO Hořičky 13. 10. 2004 ne ne ne ne ano
Velichovky změny č. 4 ÚPO Velichovky ne ne ne ne ano
Záměl změna č. 1 ÚPSÚ Záměl 3. 6. 1998 ne ne ne ne ano
Češov ÚP Češov ne ne ne ne ano
Lánov ÚPSÚ Lánov 26. 3. 1998 ne ne ne ne ano
Nemyčeves ÚS lokalita BS4 Nemyčeves 11. 4. 2018 ano ne ne ne ano
Horní Maršov změna č. 1 ÚP Horní Maršov ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 188 25. 5. 2010 ano ne ne ne ano
Běleč nad Orlicí ÚS Běleč n. O. - lokalita 15 9. 11. 2009 ne ne ne ne ano
Sobčice změna č. 1 ÚP Sobčice 10. 6. 2019 ano ne ne ne ano
Vrchlabí ÚS Obytný soubor Berlín-Jižní svah 16. 3. 2011 ne ne ne ne ano
Ostroměř změna č. 2 ÚPO Ostroměř ne ne ne ne ano
Rychnov nad Kněžnou ÚS 4 - "Javornická" Rychnov nad Kněžnou 24. 5. 2017 ano ne ne ne ano
Jičín změna č. 3 RP historického jádra města Jičína ne ne ne ne ano
Lukavice změna č. 1 a úprava ÚPO Lukavice ne ne ne ne ano
Ohnišov ÚPSÚ Ohnišov 6. 2. 1997 ne ne ne ne ano
Dobruška změna č. 1 ÚPSÚ Dobruška 28. 6. 1993 ne ne ne ne ano
Rasošky ÚP Rasošky ne ne ne ne ano
Syrovátka ÚS Výstavba rodinných domů - Pod cukrovarem - Syrovátka 28. 6. 2005 ne ne ne ne ano
Úlibice změna č. 1 ÚPO Úlibice 1. 11. 2006 ano ne ne ne ano
Praskačka ÚS lokality P8 v Sedlici 8. 1. 2013 ne ne ne ne ano
Staré Buky změna č. 3 ÚP Staré Buky ne ne ne ne ano
Červená Třemešná ÚP Červená Třemešná ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 1 RP Podzámčí 30. 3. 2010 ne ne ne ne ano
Vysoká nad Labem ÚS lokalit Z 18 a Z20 - V\soká nad Labem 5. 12. 2013 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 117 19. 12. 2006 ano ne ne ne ano
Pilníkov ZÚ Pilníkov 21. 3. 2012 ne ne ne ne ano
Heřmanice ÚP Heřmanice ne ne ne ne ano
Kbelnice ÚP Kbelnice ne ne ne ne ano
Máslojedy ÚS lokality Z1 Máslojedy 30. 11. 2011 ne ne ne ne ano
1 2 3 4 12 22 33 43