Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Pilníkov změna č. 3 ÚPSÚ Pilníkov ne ne ne ne ano
Pilníkov změna č. 3 ÚP Pilníkov ne ne ne ne ano
Pilníkov změna č. 2 ÚP Pilníkov ne ne ne ne ano
Pilníkov ÚPSÚ Pilníkov 12. 11. 1986 ne ne ne ne ano
Pilníkov změna č. 1 ÚPSÚ Pilníkov 30. 8. 2001 ano ano ano ano ano ano
Pilníkov změna č. 2 ÚPSÚ Pilníkov 26. 2. 2009 ano ano ano ano ano ano
Pilníkov ZÚ Pilníkov 21. 3. 2012 ne ne ne ne ano
Pilníkov ÚP Pilníkov 18. 12. 2014 ano ano ano ano ano ano
Pilníkov změna č. 1 ÚP Pilníkov 14. 10. 2016 ano ano ano ano ano ano
1