Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Machov změna č. 1 ÚP Machov 14. 3. 2011 ano ano ano ano ano ano
Machov ÚP Machov 30. 10. 2008 ano ano ano ano ano ano
1