WMS

Paralelně s webovou aplikací, kterou právě používáte jsou výkresy územních plánů dostupné v režimu WMS v několika různých službách vysílaných dle standardu OGC pro WMS 1.3.0. Výkresy jsou Vám k dispozici v souřadných systémech S-JTSK, WGS84 a S42. Můžete je využít např. jako podklad pro pořízení odvozených dat.

Adresy WMS, které je potřeba zapsat do příslušného dialogu Vašeho WMS klienta jsou:

 
VÝKRESY ÚPD zveřejněné v aplikaci "Pasport ÚPD"
jsou dostupné formou WMS služby na adrese:
http://up.kr-kralovehradecky.cz/upd/wms
 
Bezešvý výkres ÚPD zveřejněných v aplikaci "Pasport ÚPD"
je dostupný formou WMS služby na adrese:
http://up.kr-kralovehradecky.cz/upd/bezesve_wms
 
VÝKRESY ÚPD zveřejněných v aplikaci "Pasport ÚPD" a zpracovaných dle MiNiS
jsou dostupné formou WMS služby na adrese:
http://up.kr-kralovehradecky.cz/upd/minis/minis?MU=WMS