Nápověda

Význam jednotlivých sloupečků a ikon v tabulce

Název obce – název obce dle databáze krajského úřadu

Práce s mapou

Práci s mapou a její pohodlné ovládání uživateli umožňuje APLET jazyka JAVA. Pokud nemáte nainstalovanou JAVA Virtual Machine, mapy se vám nezobrazí. JAVA virtual Machine byla dříve součástí standardní instalace Internet Exploreru. Je možné ji doinstalovat.

Při práci v mapovém okně jsou uživateli k dispozici nástroje obvykle používané pro práci s mapou:

Posun Posunout zobrazenou oblast. Výběrem funkce aktivujete režim posouvání zobrazeného výřezu. V tomto režimu můžete mapu ‚uchopit‘ levým tlačítkem myši a tažením posunout zobrazenou oblast mapy. Polohu výřezu můžete měnit také kurzorovými tlačítky nebo pomocí posuvných lišt v pravé a dolní části okna.

Zvětšení Zvětšit měřítko. Výběrem této funkce aktivujete režim zvětšování výřezu mapy. V tomto režimu kliknutí levým tlačítkem myši do okna mapy způsobí dvojnásobné zvětšení měřítka, přičemž bod v mapě, na který uživatel kliknul, se umístí doprostřed okna. Tažením myši (se současně stisknutým levým tlačítkem) můžete alternativně vyznačit oblast, která se pak při uvolnění levého tlačítka myši zvětší do okna prohlížeče. Tímto způsobem lze vybrat a zvětšit oblast i na náhledu mapy. Výběr oblasti můžete stornovat tlačítkem Esc.

Zmenšení Funkce zmenší měřítko zobrazení mapy (zobrazí větší část mapy).

Celá mapa Zobrazit celou mapu. Pomocí této funkce můžete změnit měřítko tak, aby se celá mapa vešla do okna prohlížeče.

Identifikace Výběr objektů v dané oblasti. Funkce aktivuje režim zjišťování informací o objektech podle jejich umístění. V tomto režimu můžete buď myší vybrat určité místo, nebo tažením označit obdélníkovou oblast na mapě. Před vyvoláním funkce je třeba v legendě na levé straně okna prohlížeče označit téma, ve kterém chcete provádět dotaz, jako aktuální téma pro výběr. Pokud vyberete jediné místo, vyhledá se objekt, který je mu nejblíž. Pokud vyberete obdélníkovou oblast, vyhledají se všechny objekty, které s oblastí mají neprázdný průnik. Po provedení funkce se vybrané objekty zvýrazní. Kromě toho se otevře další okno internetového prohlížeče, ve kterém se zobrazí textový výpis datových informací (připojených údajů) o vybraných objektech.

Vyhledávání Vybrat objekty databázovým dotazem. Po vyvolání funkce se zobrazí jednoduchý dialog, ve kterém je možno položit databázový dotaz na informace připojené k určité vrstvě (např. 'vyhledej a označ všechny objekty, jejichž připojená datová hodnota JMENO obsahuje text náměstí '). (podrobněji v nápovědě k prohlížeči)

Měření
  1. Tímto tlačítkem můžeme zjistit souřadnice daného bodu. Klikneme levým tlačítkem myši nejprve na tlačítko a pak na daný bod v mapě. Souřadnice se objeví vedle bodu a také v dolní liště vlevo. Odtud můžeme souřadnice statndardním způsobem zkopírovat do schránky (označit a stisknout klávesy Ctrl + C)
  2. Dále můžeme odměřovat vzdálenosti, úhly a velikosti ploch. Označíme v mapě několik dalších bodů. U každého bodu se objeví vzdálenost v metrech k následujícímu bodu a úhel (azimut). U posledního označeného bodu je celková vzdálenost od prvního bodu v [m] a velikost vybrané plochy v [m2].

Legenda Zobrazit legendu mapy: Funkce zobrazí legendu pro témata zobrazená v mapě (legendu). Zároveň umožní ovládat zobrazování jednotlivých témat mapy. Pokud existují výkresy detailů či změn, pro vybraný územní plán, pak je možné zažadit takový výkres do mapy, jako nové téma. Klikněte pravým tlačítkem myši nad oknem legendy a vložte příslušný výkres nad/pod téma, na kterém se nachází kursor. Protože v tomto okně se zobrazuje i tematická legenda k výkresu územního plánu, bude načtení okna v některých případech trvat dlouho. Aby byla zachována čitelnost legendy, nebylo možno ji dostatečně zmenšit.

Přehledka Zobrazit přehledku: Funkce zobrazí mapu kraje spolu s obdelníkem, omezujícím oblast aktuálního mapového výřezu.

Měřítko Numerické měřítko ukazuje aktuální měřítko zobrazení mapy. Měřítko nemusí vzdy zcela přesně odpovídat fyzickým rozměrům obrázku mapy, protože vychází z údajů systému o fyzické velikosti obrazovky monitoru, které bývají pouze přibližné.

Kvalita Kvalita stahovaných obrázků. Tímto způsobem lze nastavit, v jaké kvalitě vytváří server JPG obrázky pro aplet. Vyšší kvalita pochopitelně znamená delší soubor obrázku a delší dobu stahování.