Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Žernov
Název změna č. 2 ÚP Žernov
Typ dokumentu Územní plán
Obec Žernov
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Náchod
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=19659
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka na základě zprávy o uplatňování, 8/2019, Pan , zkrácený postup
Architekti
Území
Žernov (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Žernov

Zadání
V evidenci ÚPD od 2019
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Lucie Panušová
Datum schválení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 3. 8. 2020
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) KUKHK-25854/UP/2019 (Pan)
Referent Lucie Panušová
Datum stanoviska 5. 8. 2020
Poznámka