Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Vysoký Újezd
Název Územní studie pro zastavitelnou plochu Z3, Vysoký Újezd
Typ dokumentu Územní studie
Obec Vysoký Újezd
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP 18. 4. 2016
Účinnost OOP 18. 4. 2016
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=71860902
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Území
Vysoký Újezd (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Vysoký Újezd