Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Předměřice nad Labem
Název ÚS Předměřice nad Labem - lokalita Z5
Typ dokumentu Územní studie
Obec Předměřice nad Labem
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP 19. 12. 2018
Účinnost OOP 19. 12. 2018
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=27428836
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Chládek Robert
Území
Předměřice nad Labem (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Předměřice nad Labem

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Předměřice nad Labem ÚP Předměřice nad Labem 11. 10. 2010 ano ano ano ano ano ano
Předměřice nad Labem ÚPSÚ Předměřice n. Labem - Lochenice 14. 10. 2002 ano ano ano ano ano ano
Předměřice nad Labem ÚS Předměřice nad Labem - lokalita Z4 28. 5. 2014 ne ne ne ne ano
Předměřice nad Labem ÚS Předměřice nad Labem - lokalita Z4 - změna 03/2019 26. 4. 2019 ano ne ne ne ano
Předměřice nad Labem ÚS Předměřice nad Labem - lokalita Z5 19. 12. 2018 ano ne ne ne ano
Předměřice nad Labem ÚS Předměřice nad Labem - lokality Z11 7. 3. 2013 ne ne ne ne ano
Předměřice nad Labem ÚS Předměřice nad Labem lokalita Z10 7. 3. 2016 ne ne ne ne ano
Předměřice nad Labem změna č. 1 ÚP Předměřice nad Labem ne ne ne ne ano
Předměřice nad Labem změna č. 2 ÚPSÚ Předměřice n. Labem - Lochenice 28. 6. 2007 ano ano ano ano ano ano
Předměřice nad Labem změna č. 3 ÚPSÚ Předměřice n. Labem - Lochenice 11. 11. 2011 ano ano ano ano ano ano
1