Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Týniště nad Orlicí
Název ÚS zastavitelná plocha Z16 v Týništi nad Orlicí
Typ dokumentu Územní studie
Obec Týniště nad Orlicí
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Kostelec nad Orlicí
Datum vydání OOP 30. 10. 2018
Účinnost OOP 30. 10. 2018
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=92158143
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Obršál Lukáš
Území
Týniště nad Orlicí (katastr)

Seznam dokumentací vztažených k obci Týniště nad Orlicí

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Týniště nad Orlicí ÚPSÚ Týniště nad Orlicí 16. 3. 1992 ano ano ano ano ano ano
Týniště nad Orlicí ÚPO Týniště nad Orlicí 29. 3. 2004 ano ne ne ne ano
Týniště nad Orlicí změna č. 2 ÚPO Týniště nad Orlicí ne ne ne ne ano
Týniště nad Orlicí změna č. 1 ÚPO Týniště nad Orlicí 16. 6. 2008 ano ano ano ano ano ano
Týniště nad Orlicí ÚP Týniště nad Orlicí 19. 9. 2017 ano ano ano ano ano   ano ano
Týniště nad Orlicí ÚS zastavitelná plocha Z16 v Týništi nad Orlicí 30. 10. 2018 ano ne ne ne ano
Týniště nad Orlicí ÚS Lokality Z71 a Z72 ve Štěpánovsku 19. 12. 2018 ano ne ne ne ano
1