Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Všestary
Název změna č. 1 ÚP Všestary
Typ dokumentu Územní plán
Obec Všestary
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=47243899&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka změna pořizována zkráceným postupem
Architekti
Žaluda Eduard
Území
Všestary (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Všestary

Zadání
V evidenci ÚPD od
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení
Poznámka schválení pořízení: 24.5.2018
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK-10475/UP/2019/Sl
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 15. 4. 2019
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 6. 3. 2019
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska
Poznámka
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) KUKHK-13871/UP/2019
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 20. 5. 2019
Poznámka