Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Třebechovice pod Orebem
Název změna č. 2 ÚP Třebechovice pod Orebem
Typ dokumentu Územní plán
Obec Třebechovice pod Orebem
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=16945
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka pořizováno zkráceným postupem dle !55b
Architekti
Šejvlová Jana (Regio-Projektový atelier)
Území
Třebechovice pod Orebem (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Třebechovice pod Orebem

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Třebechovice pod Orebem ÚPSÚ Třebechovice pod Orebem 29. 12. 1992 ano ano ano ano ano ano
Třebechovice pod Orebem změna č. 1 ÚPSÚ Třebechovice pod Orebem 22. 11. 1993 ne ne ne ne ano
Třebechovice pod Orebem změna č. 2 ÚPSÚ Třebechovice pod Orebem 30. 3. 1998 ne ne ne ne ano
Třebechovice pod Orebem změna č. 3 ÚPSÚ Třebechovice pod Orebem 28. 3. 2000 ano ano ano ano ano ano
Třebechovice pod Orebem změna č. 4 ÚPSÚ Třebechovice pod Orebem 25. 9. 2001 ano ano ano ano ano ano
Třebechovice pod Orebem změna č. 5 ÚPSÚ Třebechovice pod Orebem 17. 9. 2002 ano ano ano ano ano ano
Třebechovice pod Orebem změna č. VII. ÚPSÚ Třebechovice pod Orebem 4. 5. 2005 ano ano ano ano ano
Třebechovice pod Orebem ÚP Třebechovice pod Orebem 11. 3. 2009 ano ano ano ano ano ano
Třebechovice pod Orebem změna č. 1 ÚP Třebechovice pod Orebem ne ne ne ne ano
Třebechovice pod Orebem změna č. 2 ÚP Třebechovice pod Orebem ne ne ne ne ano
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 14. 3. 2019
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska
Poznámka 1. VP 25. 10. 2018, KUkHK-28259/UP/2018/Sl 29.10.2018