Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Jičín
Název ÚS - Jičín – lokalita stávajícího autobusového nádraží
Typ dokumentu Územní studie
Obec Jičín
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Jičín
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=05954
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Území
Jičín (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Jičín