Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Dobruška
Název ÚS veřejného prostranství Dobruška - lokality Z3.1 a Z3.2, k.ú. Domašín u Dobrušky
Typ dokumentu Územní studie
Obec Dobruška
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Dobruška
Datum vydání OOP 20. 12. 2017
Účinnost OOP 20. 12. 2017
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=37170046
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Koutová Alena (SÚRPMO a.s.)
Území
Domašín u Dobrušky (katastr)

Seznam dokumentací vztažených k obci Dobruška