Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Lodín
Název změna č. 1 ÚP Lodín
Typ dokumentu Územní plán
Obec Lodín
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=08638
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Území
Lodín (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Lodín

Zadání
V evidenci ÚPD od 2017
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Pavla Slánková
Datum schválení 13. 12. 2017
Poznámka vyplývá ze zprávy o uplatňování ÚP Lodín, 13.12.2017