Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Vrchlabí
Název změna č. 12 ÚP Vrchlabí
Typ dokumentu Územní plán
Obec Vrchlabí
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Vrchlabí
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=2318973&RC_ZMENY=11
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka usnesením zastupitelstva ze dne 13.12.2017 sloučeno pořízení změny č. 12 a změn č. 8 a č. 13
Architekti
Hron Vladislav (Saul s. r. o.)
Území
Vrchlabí (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Vrchlabí

Zadání
V evidenci ÚPD od 2017
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení 18. 10. 2017
Poznámka na základě zprávy o uplatňování
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK-38459/UP/2019
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 2. 12. 2019
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 24. 4. 2019
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska
Poznámka