Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Kostelecké Horky
Název změna č. 2 ÚP Kostelecké Horky
Typ dokumentu Územní plán
Obec Kostelecké Horky
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ KOstelec nad Orlicí
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=47675722&RC_ZMENY=2
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Novotný Karel
Území
Kostelecké Horky (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Kostelecké Horky

Zadání
V evidenci ÚPD od 2017
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum schválení 11. 10. 2017
Poznámka schválení pořízení: 17.5.2017, schválení pořízení i ve zprávě o uplatňování ÚP kostelecké Horky - zpráva schválena 11.10.2017
Návrh
V evidenci od 2018
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Václava Prokopová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 30. 8. 2018
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 36705/UP/2018/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 12. 12. 2018
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 26. 2. 2019
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) KUKHK-3903/UP/2019
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 15. 2. 2019
Poznámka