Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 2 ÚP Kostelecké Horky
Typ dokumentu Územní plán
Obec Kostelecké Horky
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ KOstelec nad Orlicí
Datum vydání OOP 30. 5. 2019
Účinnost OOP 14. 6. 2019
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=47675722&RC_ZMENY=2
MINIS ano
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Kostelecké Horky
změna č. 1 ÚP Kostelecké Horky
Poznámka archivováno je ÚZ po zm. 1
Architekti
Novotný Karel
Území
Kostelecké Horky (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Kostelecké Horky

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Kostelecké Horky ÚP Kostelecké Horky 14. 12. 2009 ano ano ano ano ano ano
Kostelecké Horky změna č. 1 ÚP Kostelecké Horky 31. 10. 2013 ano ano ano ano ano ano
Kostelecké Horky UrbS obce Horky 30. 12. 1998 ano ano ano ano ano ano
Kostelecké Horky změna č. 2 ÚP Kostelecké Horky 30. 5. 2019 ano ne ne ne ano
1
Zadání
V evidenci ÚPD od 2017
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum schválení 11. 10. 2017
Poznámka schválení pořízení: 17.5.2017, schválení pořízení i ve zprávě o uplatňování ÚP kostelecké Horky - zpráva schválena 11.10.2017
Návrh
V evidenci od 2018
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Václava Prokopová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 30. 8. 2018
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 36705/UP/2018/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 12. 12. 2018
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 26. 2. 2019
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) KUKHK-3903/UP/2019
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 15. 2. 2019
Poznámka