Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Dobruška
Název ÚS zastavitelné plochy Z2.12 a Z2.13 - lokalita Belveder v Dobrušce
Typ dokumentu Územní studie
Obec Dobruška
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Dobruška
Datum vydání OOP 16. 12. 2016
Účinnost OOP 16. 12. 2016
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=40917605
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Koutová Alena (SÚRPMO a.s.)
Území
Dobruška (katastr)

Seznam dokumentací vztažených k obci Dobruška