Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Starý Bydžov
Typ dokumentu Územní plán
Obec Starý Bydžov
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Npvý Bydžov
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=40383547
MINIS ano
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Slavík Tomáš
Území
Starý Bydžov (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Starý Bydžov

Zadání
V evidenci ÚPD od 2016
Číslo jednací stanoviska bez připomínek
Datum stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum schválení 13. 4. 2017
Poznámka rozhodnutí o pořízení: 1.4.2014
Návrh
V evidenci od 2018
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Václava Prokopová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 14. 3. 2018
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ)
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka