Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Zlatá Olešnice
Název změna č. 2 ÚP Zlatá Olešnice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Zlatá Olešnice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Trutnov
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=19309
MINIS ano
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Smilnický Vladimír
Území
Zlatá Olešnice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Zlatá Olešnice

Zadání
V evidenci ÚPD od 2016
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum schválení
Poznámka na základě zprávy o uplatňování 12/2016
Návrh
V evidenci od 2018
Číslo jednací metodického stanoviska KUKHK–28537/UP/2018/Hav
Referent Petra Havlová
Datum metodického stanoviska 5. 11. 2018
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 10. 10. 2018
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK-5549/UP/2020 (Pan)
Referent Lucie Panušová
Datum stanoviska 12. 2. 2020
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ) KUKHK-11280/UP/2020
Referent Radana Smolová
Datum potvrzení 4. 5. 2020
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) KUKHK-15771/UP/2020 (Pan)
Referent Lucie Panušová
Datum stanoviska 29. 5. 2020
Poznámka