Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 1 ÚP Žernov
Typ dokumentu Územní plán
Obec Žernov
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Náchod
Datum vydání OOP 19. 12. 2017
Účinnost OOP 3. 1. 2018
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2007.asp?RC_UPD=26255435&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Žernov
Poznámka k archivaci předáno i úplné znění 15.3.2018
Architekti
Koutová Alena (SÚRPMO a.s.)
Území
Žernov (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Žernov

Zadání
V evidenci ÚPD od 2016
Číslo jednací stanoviska KUKHK-35530/UP/2016
Datum stanoviska 27. 10. 2016
Referent Radka Jirásková
Datum schválení 14. 11. 2016
Poznámka schválení pořízení: 20.6.2016
Návrh
V evidenci od 2017
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 3. 8. 2017
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK–31263/UP/2017
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 16. 10. 2017
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 6. 12. 2017
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) KUKHK–31930/UP/2017/Hav
Referent Petra Havlová
Datum stanoviska 20. 10. 2017
Poznámka