Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 1 ÚP Dřevěnice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Dřevěnice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Jičín
Datum vydání OOP 11. 9. 2019
Účinnost OOP 27. 9. 2019
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=12038822&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Dřevěnice
Poznámka archivována změna č. 1 i ÚZ po vydání zm. č. 1
Architekti
Šejvlová Jana (Regio-Projektový atelier)
Území
Dřevěnice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Dřevěnice

Zadání
V evidenci ÚPD od 2016
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum schválení 16. 3. 2016
Poznámka na základě zprávy o uplatńování ÚP Dřevěnice
Návrh
V evidenci od 2018
Číslo jednací metodického stanoviska KUKHK-5425/UP/2018/Hg
Referent Martin Herzog
Datum metodického stanoviska 4. 4. 2018
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 28. 2. 2018
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK–34406/UP/2018
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 19. 11. 2018
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 1. 4. 2019
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) KUKHK–3130/UP/2016
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 1. 4. 2019
Poznámka
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) KUKHK–3130/UP/2016
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 23. 5. 2019
Poznámka