Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Bezděkov nad Metují
Typ dokumentu Územní plán
Obec Bezděkov nad Metují
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Náchod
Datum vydání OOP 8. 2. 2019
Účinnost OOP 23. 2. 2019
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=97022210
MINIS ano
SEA ne
Dotace ano
Dokumentace nahrazuje ÚPO Bezděkov nad Metují
změna č. 1 ÚPO Bezděkov nad Metují
Poznámka
Architekti
Koutová Alena (SÚRPMO a.s.)
Území
Bezděkov nad Metují (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Bezděkov nad Metují

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Bezděkov nad Metují ÚPO Bezděkov nad Metují 29. 6. 2001 ano ano ano ano ano ano
Bezděkov nad Metují změna č. 1 ÚPO Bezděkov nad Metují 2. 7. 2010 ano ano ano ano ano ano
Bezděkov nad Metují ÚP Bezděkov nad Metují 8. 2. 2019 ano ano ano ne ano
Bezděkov nad Metují ÚS krajiny ORP Náchod 1. 10. 2019 ano ne ne ne ano
1
Zadání
V evidenci ÚPD od 2016
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Pavla Slánková
Datum schválení 10. 11. 2016
Poznámka schválení pořízení: 29.9.2015
Návrh
V evidenci od 2017
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Pavla Slánková
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 18. 12. 2017
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK-23374/UP/2018/Sl
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 26. 7. 2018
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 20. 9. 2018
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) KUKHK-24850/UP/2018/Sl
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 24. 9. 2018
Poznámka
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) KUKHK-31849/UP/2018/Sl
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 21. 11. 2018
Poznámka