Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Nová Ves
Typ dokumentu Územní plán
Obec Nová Ves
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Kostelec nad Orlicí
Datum vydání OOP 11. 6. 2019
Účinnost OOP 26. 6. 2019
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=91147576
MINIS ano
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚPO Nová Ves
změna č. 1 ÚPO Nová Ves
změna č. 2 ÚPO Nová Ves
Poznámka
Architekti
Vaníčková Dagmar
Území
Nová Ves (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Nová Ves

Zadání
V evidenci ÚPD od 2015
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Václava Prokopová
Datum schválení 15. 2. 2016
Poznámka schválení pořízení: 7.12.2015
Návrh
V evidenci od 2017
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Drahoslava Vašková
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 25. 7. 2017
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK-26536/UP/2018
Referent Drahoslava Vašková
Datum stanoviska 5. 9. 2018
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ) KUKHK/61/UP/2019
Referent Drahoslava Vašková
Datum potvrzení 2. 1. 2019
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 27. 2. 2019
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) KUKHK-3232/UP/2019
Referent Drahoslava Vašková
Datum stanoviska 20. 2. 2019
Poznámka
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ)
Referent Drahoslava Vašková
Datum stanoviska
Poznámka