Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Janské Lázně
Název změna č. 1 ÚP Janské Lázně
Typ dokumentu Územní plán
Obec Janské Lázně
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Trutnov
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=05723
MINIS ne
SEA ano
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Smilnický Vladimír (Tenet, spol. s r. o.)
Území
Janské Lázně (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Janské Lázně

Zadání
V evidenci ÚPD od 2015
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Václava Prokopová
Datum schválení
Poznámka na základě zprávy o uplatňování ÚP Janské Lázně
Návrh
V evidenci od 2019
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 1. 11. 2019
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 11629/UP/2020
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 1. 4. 2020
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 24. 6. 2020
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska
Poznámka