Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 1 ÚP Pilníkov
Typ dokumentu Územní plán
Obec Pilníkov
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Trutnov
Datum vydání OOP 14. 10. 2016
Účinnost OOP 31. 10. 2016
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=3377933&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Pilníkov
Poznámka archivován i PS po zm. 1 (7.11.2016)
Architekti
Smilnický Vladimír (Tenet, spol. s r. o.)
Území
Pilníkov III (katastr)

Seznam dokumentací vztažených k obci Pilníkov

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Pilníkov změna č. 3 ÚPSÚ Pilníkov ne ne ne ne ano
Pilníkov ÚPSÚ Pilníkov 12. 11. 1986 ne ne ne ne ano
Pilníkov ZÚ Pilníkov 21. 3. 2012 ne ne ne ne ano
Pilníkov změna č. 3 ÚP Pilníkov 6. 1. 2020 ne ne ne ne ano
Pilníkov změna č. 2 ÚP Pilníkov 6. 1. 2020 ne ne ne ne ano
Pilníkov změna č. 2 ÚPSÚ Pilníkov 26. 2. 2009 ano ano ano ano ano ano
Pilníkov změna č. 1 ÚPSÚ Pilníkov 30. 8. 2001 ano ano ano ano ano ano
Pilníkov změna č. 1 ÚP Pilníkov 14. 10. 2016 ano ano ano ano ano ano
Pilníkov ÚP Pilníkov 18. 12. 2014 ano ano ano ano ano ano
1
Zadání
V evidenci ÚPD od 2015
Číslo jednací stanoviska 30662/UP/2015/Ji
Datum stanoviska
Referent Radka Jirásková
Datum schválení
Poznámka schválení pořízení: 10.9.2015
Návrh
V evidenci od 2016
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Radka Jirásková
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 9. 5. 2016
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK-23652/UP/2016
Referent Radka Jirásková
Datum stanoviska 15. 7. 2016
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 8. 9. 2016
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) KUKHK-28918/UP/2016
Referent Radka Jirásková
Datum stanoviska 9. 9. 2016
Poznámka