Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Libáň
Typ dokumentu Územní plán
Obec Libáň
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel obec
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=08167
MINIS ano
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Území
Libáň (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Libáň

Zadání
V evidenci ÚPD od 2015
Číslo jednací stanoviska 15738/UP/2015/Sl
Datum stanoviska 2. 6. 2015
Referent Pavla Slánková
Datum schválení 29. 7. 2015
Poznámka schválení pořízení: 25.2.2015