Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 3 ÚP Kostelec nad Orlicí
Typ dokumentu Územní plán
Obec Kostelec nad Orlicí
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Kostelec nad Orlicí
Datum vydání OOP 23. 5. 2018
Účinnost OOP 7. 6. 2018
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=41645449&RC_ZMENY=3
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Kostelec nad Orlicí
změna č. 1 ÚP Kostelec nad Orlicí
změna č. 2 ÚP Kostelec nad Orlicí
Poznámka archivováno pouze ÚZ
Architekti
Ciznerová Vanda (Urbanistické středisko Brno, spol.s r.o.)
Území
Kostelec nad Orlicí (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Kostelec nad Orlicí

Zadání
V evidenci ÚPD od 2014
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení 29. 2. 2016
Poznámka schválení pořízení: 15.9.2014, znovu schváleno na základě zprávy o uplatňování
Návrh
V evidenci od 2017
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 25. 4. 2017
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK-32936/UP/2017/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 31. 10. 2017
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 13. 12. 2017
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) KUKHK-34227/UP/2017/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 5. 12. 2017
Poznámka
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) KUKHK-2738/UP/2018/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 23. 1. 2018
Poznámka