Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 3 ÚP Kostelec nad Orlicí
Typ dokumentu Územní plán
Obec Kostelec nad Orlicí
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Kostelec nad Orlicí
Datum vydání OOP 23. 5. 2018
Účinnost OOP 7. 6. 2018
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=41645449&RC_ZMENY=3
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Kostelec nad Orlicí
změna č. 1 ÚP Kostelec nad Orlicí
změna č. 2 ÚP Kostelec nad Orlicí
Poznámka archivováno pouze ÚZ
Architekti
Ciznerová Vanda (Urbanistické středisko Brno, spol.s r.o.)
Území
Kostelec nad Orlicí (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Kostelec nad Orlicí

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Kostelec nad Orlicí ÚPM Kostelec nad Orlicí 19. 8. 2002 ano ano ano ano ano ano
Kostelec nad Orlicí změna č. 1 ÚPM Kostelec nad Orlicí 10. 11. 2008 ano ano ano ano ano ano
Kostelec nad Orlicí změna č. 2 ÚPM Kostelec nad Orlicí 19. 10. 2009 ano ano ano ano ano ano
Kostelec nad Orlicí ÚP Kostelec nad Orlicí 5. 9. 2011 ano ano ano ano ano ano
Kostelec nad Orlicí změna č. 4 ÚP Kostelec nad Orlicí ne ne ne ne ano
Kostelec nad Orlicí změna č. 1 ÚP Kostelec nad Orlicí 29. 4. 2014 ano ne ne ne ano
Kostelec nad Orlicí změna č. 2 ÚP Kostelec nad Orlicí 21. 4. 2015 ano ano ano ne ano
Kostelec nad Orlicí Urbanistická studie zástavby RD Kostelec nad Orlicí - severovýchod 26. 6. 2017 ne ne ne ne ano
Kostelec nad Orlicí změna č. 3 ÚP Kostelec nad Orlicí 23. 5. 2018 ano ano ano ano ano ano
Kostelec nad Orlicí ÚS Kostelec nad Orlicí - Seykorův park 2. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Zadání
V evidenci ÚPD od 2014
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení 29. 2. 2016
Poznámka schválení pořízení: 15.9.2014, znovu schváleno na základě zprávy o uplatňování
Návrh
V evidenci od 2017
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 25. 4. 2017
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK-32936/UP/2017/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 31. 10. 2017
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 13. 12. 2017
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) KUKHK-34227/UP/2017/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 5. 12. 2017
Poznámka
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) KUKHK-2738/UP/2018/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 23. 1. 2018
Poznámka